Diễn đàn

QUY TRÌNH MAY MẪU ĐỐI TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP


Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong may công nghiệp là năng suất và chất lượng sản phẩm và là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng hướng tới.  Do vậy, may mẫu đối là một khâu quan trọng trong quy trình sản xuất may công nghiệp. Chính vì lẽ đó việc xây dựng qui trình may mẫu đối trong mô hình sản xuất gia công sản phẩm may công nghiệp (CMT) rất cần thiết, bài viết này tác giả xin giới thiệu đến sinh viên ngành Công nghệ may giúp các em hiểu rõ mục đích, tầm quan trọng trong may mẫu đối trong sản xuất may công nghiệp.

1. Khái niệm, mục đích, tầm quan trọng của may mẫu đối
    1.1. Khái niệm
            May mẫu đối là quá trình nghiên cứu may hoàn chỉnh một sản phẩm để hiểu, nắm chắc về: kết cấu sản phẩm, tính chất nguyên phụ liệu, yêu cầu kỹ thuật, quy trình may sản phẩm, thao tác, thiết bị cữ dưỡng…sử dụng trong quá trình triển khai sản xuất trong doanh nghiệp.
1.2. Mục đích may mẫu đối
             Nhằm thống nhất bước đầu với khách hàng về quy trình gia công và các yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật trước khi sản xuất đồng loạt mã hàng.
       1.3. Tầm quan trọng của may mẫu đối
 1.3.1. Đối với khách hàng
- Khẳng định niềm tin với đơn vị liên kết gia công sản phẩm
- Thống nhất với đơn vị liên kết về các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật trong gia công sản phẩm.
 1.3.2. Đối với doanh nghiệp
- Khẳng định năng lực gia công sản xuất mã hàng với khách hàng
- Nắm bắt được các tính chất nguyên phụ liệu và các yếu tố ảnh hưởng của nguyên phụ liệu đến năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Nắm được quy trình gia công sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và các yếu tố, điều kiện ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Dự kiến được thiết bị và cữ dưỡng tối ưu để gia công sản phẩm;
- Phân công công việc sản xuất, gia công sản phẩm phù hợp với năng lực các bộ phận.

2. Điều kiện may mẫu đối
 Để triển khai may mẫu đối đảm bảo kế hoạch, năng suất và chất lượng, cần những điều kiện sau:
- Tài liệu kỹ thuật khách hàng
- Mẫu paton, sản phẩm mẫu (nếu có), bảng màu
- Nguyên phụ liệu đầy đủ, đồng bộ, đúng yêu cầu của mã hàng
- Thiết bị may đáp ứng được phương pháp gia công và yêu cầu kỹ thuật của mã hàng.

3. Quy trình may mẫu đối
3.1. Nghiên cứu sản phẩm mẫu
   Nghiên cứu đặc điểm kết cấu sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, quy trình lắp ráp sản phẩm. Nghiên cứu phương pháp gia công các chi tiết của sản phẩm. Vận dụng các kinh nghiệm chuyên môn để xác định độ ăn khớp giữa các chi tiết, nắm vững quy trình lắp ráp từ đó nghiên cứu phương pháp lắp ráp một cách tiên tiến nhất nhằm giảm thiểu vật tư, nguyên liệu và thời gian chế tạo sản phẩm;
So sánh điểm giống, khác nhau giữa sản phẩm mẫu, tài liệu kỹ thuật, mẫu paton giúp quá trình may mẫu đạt hiệu quả;

Nắm rõ được yêu cầu về thiết bị gia công và hoàn thiện sản phẩm, so sánh với điều kiện doanh nghiệp. Căn cứ vào sản phẩm mẫu để xây dựng trình tự may và dự kiến được thiết bị gia công, hoàn thiện sản phẩm tối ưu.
    3.2. Nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật
- Nghiên cứu thông số, vị trí đo các chi tiết chính, chi tiết phụ, độ dung sai cho phép của từng bộ phận
  - Nghiên cứu nguyên phụ liệu

Nắm vững tính chất cơ lý của nguyên phụ liệu: Nguyên liệu (tên, đặc điểm, chủng loại chính, lót…).  Phụ liệu (chủng loại chỉ, khóa, dựng…). Đặc điểm cấu tạo, tính chất, thành phần nguyên liệu: Màu sắc, độ xơ vải, độ dày, mỏng, trơn, đàn hồi…

Ví dụ: Vải thô cứng: thường có độ co lớn, dày, mặt vải dễ vỡ, dễ bị hỏng, khi may dễ gãy kim…Vải lụa: xơ xỏa nhiều….

Để đảm bảo chính xác nguyên phụ liệu sử dụng trong các mã hàng, khi nhận nguyên phụ liệu căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật và bảng màu (nếu có), nhận đủ số lượng, đúng màu, đúng chủng loại: Chỉ, mex, mác, khóa….

Dựa vào nội dung nghiên cứu sản phẩm mẫu, tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng, xây dựng bảng thống kê chi tiết như sau:
Bảng thống kê chi tiết, phụ liệu

TT

Tên chi tiết

Số lượng chi tiết

Ghi chú

TT

Tên chi tiết

Số lượng chi tiết

Ghi chú

A

Vải chính

…..

 

C

Vải lót

 

 

 

…..

…..

 

 

…..

…..

…..

B

Vải phối

 

 

D

Phụ liệu

 

 


Bảng thống kê chi tiết thể hiện đầy đủ: tên chi tiết thống kê theo thứ tự chi tiết lớn trước, nhỏ sau, thống kê lần lượt hết chi tiết chính, phối sang chi tiết lót, phụ liệu. Số lượng chi tiết rõ ràng.
  
3.3. Nghiên cứu, kiểm tra các điều kiện khác

  -  Nhận đầy đủ tài liệu kỹ thuật sản phẩm mẫu, bảng màu;
  - Kiểm tra các thiết bị gia công sản phẩm;
   - Nghiên cứu bổ 
sung các loại cữ, gá, chân vịt, thiết bị nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;
   - Nghiên cứu thông số mẫu paton, kiểm tra lại toàn bộ về quy cách may sản phẩm, kí hiệu, số lượng chi tiết. Kiểm tra khớp với bản thông số thành phẩm và độ co nguyên liệu, độ xơ vải, đường gấp dư công nghệ;
    - Kiểm tra vị trí in thêu, túi…so với sản phẩm mẫu.
3.4. Xây dựng trình tự may, dự kiến thiết bị gia công sản phẩm (lập bảng)
Thông qua việc nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, sản phẩm mẫu, xây dựng trình tự may cho từng bộ phận của sản phẩm hợp lý, khoa học nhất, rút ngắn thời gian, tăng năng suất đảm bảo kế hoạch thực hiện.
Dựa vào sản phẩm mẫu và tài liệu kỹ thuật chuẩn bị các thiết bị cần thiết để gia công và hoàn thiện sản phẩm tối ưu. (lập bảng)
Bảng trình tự may sản phẩm….

TT

Nội dung

Thiết bị

Ghi chú

 

 

 

 

Khi lập bảng trình tự may cần thể hiện rõ:
           - Nội dung công việc: liệt kê các bước công việc cần thiết để may hoàn chỉnh sản phẩm theo một diễn biến hợp lý nhất.
          - Thiết bị: căn cứ vào phương pháp thực hiện các bước công việc liệt kê các loại thiết bị, cữ, dưỡng cần sử dụng.

3.5. Cắt bán thành phẩm, làm dấu
Thực hiện cắt bán thành phẩm đầy đủ chi tiết, trước khi cắt lưu ý: Xác định đúng vải chính, vải lót, vải phối. Kiểm tra độ co vải, chất lượng vải (loang màu, lỗi sợi, bẩn ….).

Trước khi cắt, kiểm tra các chi tiết đảm bảo đúng canh vải, đủ số lượng, đúng chiều chi tiết, dư đường may các chi tiết đúng quy định, sau đó cắt chính xác theo đường làm dấu.
Cắt xong dùng mẫu paton làm dấu các vị trí theo mẫu trên từng chi tiết, đường làm dấu chính xác, đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

3.6. May mẫu
Khi thực hiện may mẫu căn cứ vào chất liệu vải, lựa chọn chi số kim phù hợp tránh vỡ mặt vải, để lại lỗ chân kim khi may. Sử dụng nguyên phụ liệu, thiết bị đúng theo yêu cầu của khách hàng (nếu có vướng mắc trao đổi thống nhất với khách hàng về thiết bị gia công)

May theo trình tự đã lập trước, may các chi tiết độc lập. May xong bộ phận nào kiểm tra bộ phận đó theo tiêu chuẩn kỹ thuật. May xong các bộ phận độc lập tiến hành lắp ráp, may hoàn chỉnh sản phẩm. Sử dụng hợp lý các cữ gá, máy chuyên dùng, may đúng đường thiết kế, đúng thông số và yêu cầu kỹ thuật ghi trên mẫu. Trong quá trình may mẫu vận dụng những kinh nghiệm (kiến thức về công nghệ may, tìm các thao tác may phù hợp với từng chất liệu vải, kết cấu của các chi tiết trên sản phẩm).

Thùa khuy, đính cúc (nếu có): Trước khi thùa khuy, đính cúc kiểm tra máy thùa, chỉnh chiều dài khuyết đúng thông số, phù hợp với đường kính cúc, cúc đính chắc chắn, hoàn thiện sản phẩm theo đúng yêu cầu khách hàng.

Vệ sinh sạch đầu chỉ, xơ vải, dấu phấn. Là hoàn thiện sản phẩm, tránh bóng vải, cháy sản phẩm.

3.7. Giám sát quá trình chế thử, kiểm tra và nhận xét mẫu

Đối với sản phẩm có chi tiết kết cấu phức tạp hoặc có chất liệu đặc biệt như vải chảy, vải co giãn…Trong quá trình may mẫu có sử dụng thiết bị cữ, gá lắp, phải theo dõi quá trình may mẫu để xem xét và điều chỉnh mẫu, lưu ý thao tác may để điều chỉnh cho phù hợp.

Khi có nhận xét mẫu và những yêu cầu của khách hàng phải kết hợp với kết quả kiểm tra thử sản phẩm và độ co giãn vải khi là, ép, giặt để điều chỉnh lại mẫu giấy.

3.8. Tổng hợp phát sinh và điều chỉnh mẫu (nếu có)
Sau khi may mẫu xong, tổng hợp các phát sinh, thông báo với khách hàng hoặc bộ phận giác sơ đồ xem xét và điều chỉnh mẫu cho phù hợp.
Hoàn thiện sản phẩm thực hiện kiểm tra thông số, quy cách may, yêu cầu kỹ thuật so sánh với bản tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng và sản phẩm mẫu nếu đạt yêu cầu chuyển sản phẩm cho khách hàng đánh giá chất lượng.

4. Quy trình may mẫu đối quần âu mã TEXTILE 32S16 (phụ lục)

Dựa vào quy trình may mẫu đối trên, ta thực hiện qui trình may mẫu đối quần âu mã TEXTILE 32S16 như sau:

Căn cứ vào tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu đặc điểm kết cấu sản phẩm, thông số thành phẩm. Bảng thông số thành phẩm là căn cứ kiểm tra mẫu bán thành phẩm, kiểm tra độ co nguyên liệu trước, sau khi may. Nghiên cứu bảng thống kê nguyên phụ liệu, kiểm tra nguyên phụ liệu đầy đủ và đúng với bảng màu của mã hàng, thực hiện quy trình may mẫu theo các bước sau:
Bước 1. Nghiên cứu sản phẩm
 Sản phẩm mẫu mã hàng TEXTILE 32S16 có kết cấu, quy cách, thông số, phương pháp may, nguyên phụ liệu trùng khớp với paton, tiêu chuyển kỹ thuật của khách hàng.

 


Bước 2. Nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật
   - Quần âu nữ thân trước túi chéo có khóa kiểu dọc lật
   - Cạp rời có chun hai bên sườn, đầu cạp vuông
   - Cửa quần may khóa – Kiểu đáp rời
   - Thân sau có hai túi hậu hai viền
 
Bảng 1: Thống kê chi tiết, phụ liệu.
 

TT

Tên chi tiết

Số lượng chi tiết

Ghi chú

TT

Tên chi tiết

Số lượng chi tiết

Ghi chú

A

Vải chính màu đen

 

 

D

Phụ liệu

 

 

1

Thân trước

02

Vải dán 2 lớp

13

Bên trong moi trái

1

Mex 630 đen

2

Thân sau

02

14

Mex cạp

1

 

3

Viền túi hậu

01

15

Cạp ngoài,

1

Mex Xa90225  màu xám

4

Đáp túi hậu

02

16

Cơi túi

2

 

5

Đáp túi chéo

04

17

Túi chéo

2

 

6

Cạp

02

18

Bên trong đáp moi

1

 

7

Đáp moi

01

Vải không dán

19

Chun sườn

2

 

8

Đáp khóa

01

20

Khóa

3

 

9

Dây bắt xăng

05

21

Mác chính gồm cỡ

1

 

B

Vải phối

 

 

22

Mác kẹp

1

 

10

Cơi túi sau

02

Vải phối màu cafe

23

Mác giặt

1

 

C

Vải lót

 

 

24

Giấy chống ẩm

1

 


Các bài viết khác

Nơi bán hộp mực máy in Epson L110 / L100 / L120 chính hãng giá tốt

Lượt xem: 2

Ngày tạo: 27/09/2023 10:04:13 AM

Bật mí nơi cung cấp hàng cho chợ sỉ quần áo

Lượt xem: 104

Ngày tạo: 23/09/2023 04:19:23 PM

Bật mí nguồn hàng thời trang thiết kế

Lượt xem: 559

Ngày tạo: 21/09/2023 05:45:04 PM

CÔNG TY TNHH EL TOP Tuyển Thợ May liên tục trong năm. HCM

Lượt xem: 353

Ngày tạo: 20/09/2023 05:17:55 PM

Chủ shop - Xưởng may

Lượt xem: 63

Ngày tạo: 20/09/2023 05:11:06 PM

Gioi thiệu địa chỉ đổ mực máy in hp 107a tận noi uy tín

Lượt xem: 14

Ngày tạo: 13/09/2023 10:09:18 PM

thi công điện xưởng may

Lượt xem: 20

Ngày tạo: 11/09/2023 07:21:58 PM

Những tiêu chuẩn áp dụng cho ngành may mặc hiện nay

Lượt xem: 9

Ngày tạo: 28/08/2023 02:00:21 PM

Chứng Nhận ISO 9001:2015 - Tiêu chuẩn cho ngành may mặc

Lượt xem: 8

Ngày tạo: 28/08/2023 01:58:10 PM

Lễ phục tốt nghiệp ra trường Aó cử nhân

Lượt xem: 73

Ngày tạo: 02/07/2023 04:14:06 PM

Tổng hợp các loại hộp giấy đựng quà

Lượt xem: 140

Ngày tạo: 30/03/2023 01:30:39 PM

Tìm hiểu về công nghệ in thạch bản

Lượt xem: 134

Ngày tạo: 16/03/2023 04:06:06 PM

May áo gió áo khoác đẹp chất lượng

Lượt xem: 135

Ngày tạo: 13/03/2023 10:47:25 AM

MÁY CẮT VẢI CẦM TAY MINI

Lượt xem: 154

Ngày tạo: 13/03/2023 09:59:38 AM

Guitar Victor dạy đàn, dạy nhạc với các loại nhạc cụ nào?

Lượt xem: 102

Ngày tạo: 07/03/2023 02:12:48 PM

Bán và cho thuê đồng phục tốt nghiệp

Lượt xem: 118

Ngày tạo: 21/02/2023 06:10:43 AM

 CÔNG TY TNHH NHÓM MAY - TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN MAY MÂU

Lượt xem: 328

Ngày tạo: 13/02/2023 03:37:15 PM

Giới thiệu về Makan

Lượt xem: 212

Ngày tạo: 22/11/2022 10:22:52 AM

Xưởng may bán máy may các loại

Lượt xem: 133

Ngày tạo: 19/11/2022 07:50:08 AM

Máy Ép Kiện Ngang Buộc Dây Tự Động 1100x750

Lượt xem: 356

Ngày tạo: 12/05/2022 01:44:49 PM

Máy Ép Kiện Ngang Buộc Dây Tự Động 750x850

Lượt xem: 293

Ngày tạo: 12/05/2022 01:40:44 PM

Máy Ép Kiện Ngang Buộc Dây Tự Động 720x720

Lượt xem: 313

Ngày tạo: 12/05/2022 01:31:54 PM

Bán Và Cho Thuê Máy Ép Sim NAWON - Hàn Quốc

Lượt xem: 420

Ngày tạo: 09/05/2022 03:50:39 PM

Bán Và Cho Thuê Máy Ép Sim NAWON - Hàn Quốc

Lượt xem: 420

Ngày tạo: 09/05/2022 03:21:39 PM

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ , KIỂM TRA, TỰ ĐÁNH GIÁ NHÀ XƯỞNG

Lượt xem: 330

Ngày tạo: 04/05/2022 04:02:48 PM

Túi Vải Không Dệt Giá Rẻ Dùng Trong Mua Sắm

Lượt xem: 292

Ngày tạo: 26/04/2022 04:54:28 PM

Nhà cung cấp ly giấy cafe chất lượng cho hàng quán

Lượt xem: 313

Ngày tạo: 12/04/2022 02:39:10 PM

MAY ÁO KHOÁC GIÓ ĐỒNG PHỤC GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG.

Lượt xem: 346

Ngày tạo: 28/03/2022 08:33:31 AM

Giới thiệu về Công ty TNHH Đầu Tư Yến Phát - Aothuntees.com

Lượt xem: 331

Ngày tạo: 20/03/2022 12:33:12 AM

Kinh nghiệp kinh doanh quần áo

Lượt xem: 350

Ngày tạo: 18/03/2022 03:30:59 PM

Thương hiệu thời trang thiết kế nomax

Lượt xem: 374

Ngày tạo: 13/03/2022 04:09:30 PM

Phân phối ly giấy đựng cafe 2 pe giá rẻ

Lượt xem: 373

Ngày tạo: 09/02/2022 01:19:50 PM

Cung cấp Tô giấy giá rẻ đựng thức ăn nóng bảo vệ môi trường

Lượt xem: 324

Ngày tạo: 25/01/2022 02:00:21 PM

Cần nhận nguồn hàng về tỉnh bến tre

Lượt xem: 364

Ngày tạo: 14/12/2021 09:32:19 PM

Xu hướng sử dụng hộp nhựa đựng cơm thịnh hành

Lượt xem: 355

Ngày tạo: 13/12/2021 04:44:31 PM

Cần tìm đơn vị cung cấp nguyền hàng gia công may mặc

Lượt xem: 411

Ngày tạo: 11/12/2021 09:17:05 AM

Công Ty An Vinh Chào Bán Giấy Chống Ẩm Hot Giá ưu đãi TPHCM

Lượt xem: 349

Ngày tạo: 02/12/2021 03:10:15 PM

GREE - XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN SURIMI (THỦY SẢN)

Lượt xem: 376

Ngày tạo: 05/11/2021 03:46:17 PM

GREE - XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN SURIMI (THỦY SẢN)

Lượt xem: 376

Ngày tạo: 05/11/2021 03:40:51 PM

Cty May thêu Trân Nam Hải Embroidery

Lượt xem: 460

Ngày tạo: 04/11/2021 01:44:19 PM

Máy đánh trứng có thể làm những món gì?

Lượt xem: 391

Ngày tạo: 23/10/2021 01:56:26 PM

Máy đánh trứng có thể làm những món gì?

Lượt xem: 391

Ngày tạo: 23/10/2021 01:56:16 PM

Địa điểm đặt may túi vải canvas in logo cửa hàng thời trang

Lượt xem: 405

Ngày tạo: 06/10/2021 02:13:18 PM

In nhãn mác quần áo giá rẻ

Lượt xem: 426

Ngày tạo: 30/08/2021 08:43:12 PM

MÁY ÉP RÁC – GIẢI PHÁP XỬ LÍ RÁC ĐƠN GIẢN HIỆU QUẢ

Lượt xem: 449

Ngày tạo: 14/08/2021 01:24:24 PM

 MÁY ÉP THỦY LỰC CẮT GIẤY

Lượt xem: 419

Ngày tạo: 13/08/2021 04:08:07 PM

 MÁY ÉP GIẤY – ROTEC

Lượt xem: 414

Ngày tạo: 12/08/2021 04:08:58 PM

MÁY ÉP KIỆN BA CHIỀU ROTEC

Lượt xem: 424

Ngày tạo: 11/08/2021 04:08:43 PM

[ROTEC] -  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT MÁY ÉP THUỶ LỰC CHỮ C

Lượt xem: 422

Ngày tạo: 10/08/2021 02:27:18 PM

MÁY ÉP THỦY LỰC CHỮ C - CHUYÊN DÙNG TRONG SẢN XUẤT MÁY MAY

Lượt xem: 409

Ngày tạo: 09/08/2021 10:45:06 AM

MÁY ÉP THỦY LỰC TỨ TRỤ ROTEC CHUYÊN DÙNG TRONG SẢN XUẤT MÁY MAY

Lượt xem: 401

Ngày tạo: 07/08/2021 04:14:44 PM

MÁY ÉP CHỮ H – THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN NHƯNG HIỆU QUẢ

Lượt xem: 417

Ngày tạo: 06/08/2021 04:16:41 PM

Mẹo vặt đơn giản trong nhà bếp giúp các đồ dùng sạch bóng

Lượt xem: 374

Ngày tạo: 06/08/2021 04:09:52 PM

MÁY ÉP VẢI VỤN THÀNH KIỆN

Lượt xem: 422

Ngày tạo: 05/08/2021 11:17:12 AM

MÁY ÉP BÙN XỬ LÍ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT MAY

Lượt xem: 426

Ngày tạo: 04/08/2021 09:18:01 AM

MÁY ÉP BÙN XỬ LÍ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT MAY

Lượt xem: 426

Ngày tạo: 03/08/2021 09:48:51 AM

3 phần mềm thiết kế rập phổ biến nhất hiện nay

Lượt xem: 1053

Ngày tạo: 30/07/2021 11:26:11 AM

Xưởng May Túi Vải Không Dệt Giá Rẻ Uy Tín TPHCM

Lượt xem: 492

Ngày tạo: 29/07/2021 08:47:01 AM

Xưởng May Túi Vải Không Dệt Giá Rẻ Uy Tín TPHCM

Lượt xem: 519

Ngày tạo: 20/07/2021 04:13:12 PM

Cân điện tử từ 30kg đến 3 tấn DI-VPS-6 hãng DIGI Nhật Bản

Lượt xem: 469

Ngày tạo: 19/07/2021 11:25:43 AM

Váy ngủ ren gợi cảm trong suốt kèm quần chip

Lượt xem: 525

Ngày tạo: 16/07/2021 01:37:19 PM

Váy ngủ ren gợi cảm trong suốt kèm quần chip

Lượt xem: 525

Ngày tạo: 16/07/2021 01:35:06 PM

VÁY NGỦ CAO CẤP QUYẾN RŨ

Lượt xem: 614

Ngày tạo: 14/07/2021 11:43:57 PM

Công Ty Sản Xuất Túi Vải Không Dệt TPHCM

Lượt xem: 527

Ngày tạo: 12/07/2021 01:53:07 PM

Công Ty Sản Xuất Túi Vải Không Dệt TPHCM

Lượt xem: 527

Ngày tạo: 12/07/2021 01:42:10 PM

Myas gấp áo

Lượt xem: 581

Ngày tạo: 25/06/2021 01:22:45 PM

Máy gấp áo cải tiến tốc độ

Lượt xem: 554

Ngày tạo: 24/06/2021 11:27:05 AM

 Đầm thô thêu tím cổ tim D0621-22

Lượt xem: 473

Ngày tạo: 23/06/2021 01:28:12 PM

Xưởng May Balo Túi Xách giá rẻ tại tphcm

Lượt xem: 461

Ngày tạo: 22/06/2021 08:05:49 AM

Nhiệm vụ của quản đốc xưởng may

Lượt xem: 553

Ngày tạo: 14/06/2021 02:15:14 PM

Đầm Xòe Rút Dây Xếp Ly Eo Ghi Hoa D042620

Lượt xem: 492

Ngày tạo: 09/06/2021 11:37:58 AM

in nhãn cotton | nhãn satin |  tag treo

Lượt xem: 483

Ngày tạo: 03/06/2021 12:53:09 PM

Nồi hơi công nghiệp cho xưởng may

Lượt xem: 641

Ngày tạo: 20/05/2021 05:43:58 PM

Chọn nơi đặt cửa hàng sao cho phù hợp

Lượt xem: 460

Ngày tạo: 19/05/2021 02:49:32 PM

Hóc Môn | Cần Tuyển Nhân Viên Kiểm Hàng Đầu Chuyền (Qc Iine)

Lượt xem: 1194

Ngày tạo: 10/05/2021 01:49:30 PM

Tuyển 01 Công Nhân Cắt Vải Bằng Tay (Cắt Kéo)

Lượt xem: 647

Ngày tạo: 10/05/2021 12:27:40 PM

Nam Định - Tuyển công nhân đánh số ( Dệt may )

Lượt xem: 813

Ngày tạo: 04/05/2021 02:05:40 PM

NAM  ĐỊNH --Tuyển công nhân may Công ty cổ phần Bảo Linh

Lượt xem: 703

Ngày tạo: 04/05/2021 12:17:52 PM

tuyển dụng nhân viên kiểm hàng may mặc và nhân viên ủi quần áo

Lượt xem: 843

Ngày tạo: 25/04/2021 02:51:01 PM

Những bất lợi của việc không có đồng phục nhân viên là gì

Lượt xem: 563

Ngày tạo: 17/03/2021 10:09:57 AM

Cần bán máy ép bùn cho ngành may mặc

Lượt xem: 771

Ngày tạo: 19/02/2021 02:47:37 PM

Xưởng in túi vải không dệt giá rẻ tại HCM

Lượt xem: 565

Ngày tạo: 29/01/2021 02:29:45 PM

HLC Vietnam - Hướng dẫn sử dụng túi chống ẩm

Lượt xem: 570

Ngày tạo: 20/01/2021 04:42:22 PM

Địa chỉ may áo thun đẹp Quận 1, Hồ Chí Minh

Lượt xem: 650

Ngày tạo: 17/12/2020 02:33:17 PM

Vải dệt thoi là gì?

Lượt xem: 758

Ngày tạo: 21/09/2020 06:06:23 PM

Cách chọn vải may áo dài cho học sinh đẹp duyên dáng

Lượt xem: 739

Ngày tạo: 18/09/2020 07:23:50 PM

Cách chọn vải may áo dài cho học sinh đẹp duyên dáng

Lượt xem: 739

Ngày tạo: 18/09/2020 07:18:29 PM

Cao su bọc trục cho máy dệt kim tròn taị CTY TNHH Dệt Kim Tân Thành

Lượt xem: 827

Ngày tạo: 18/09/2020 06:50:05 PM

Nên chọn đơn vị sản xuất nào để hô biến ý tưởng của bạn?

Lượt xem: 740

Ngày tạo: 10/09/2020 05:41:45 PM

Nên chọn đơn vị sản xuất nào để hô biến ý tưởng của bạn?

Lượt xem: 740

Ngày tạo: 10/09/2020 05:40:55 PM

Nên chọn đơn vị sản xuất nào để hô biến ý tưởng của bạn?

Lượt xem: 740

Ngày tạo: 10/09/2020 05:38:21 PM

Cao su bọc trục cho máy dệt kim tròn taị CTY TNHH Dệt Kim Tân Thành

Lượt xem: 861

Ngày tạo: 24/08/2020 11:00:28 AM

Bảng Báo Giá Thiết Kế Nhà Xưởng Đẹp 2020

Lượt xem: 999

Ngày tạo: 05/08/2020 02:02:03 PM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE MARKETING ONLINE

Lượt xem: 792

Ngày tạo: 23/07/2020 12:47:15 PM

Cần nhập vải cotton 100% giá rẻ tại Hà Nội

Lượt xem: 742

Ngày tạo: 16/07/2020 05:02:07 PM

Sang nhượng shop, mặt tiền trung tâm quận 3.

Lượt xem: 989

Ngày tạo: 25/06/2020 12:15:49 PM

Phần mềm tác nghiệp sơ đồ cắt trong sản xuất

Lượt xem: 4548

Ngày tạo: 11/06/2020 06:58:12 PM

SANG SHOP KHU SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT!

Lượt xem: 1073

Ngày tạo: 29/05/2020 11:15:29 AM

Sang Shop Thời Trang Lê Văn Sỹ Quận 3

Lượt xem: 1086

Ngày tạo: 26/05/2020 02:48:35 PM

Sang Shop 359 Nguyễn Đình Chiểu Q. 3

Lượt xem: 1251

Ngày tạo: 26/05/2020 02:35:36 PM

Cách Quản Lý Xưởng May Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu

Lượt xem: 2731

Ngày tạo: 21/05/2020 03:05:49 PM

Tài liệu lập kế hoạch sản xuất ngành may

Lượt xem: 1612

Ngày tạo: 19/05/2020 09:59:16 PM

Chuyên vải Mỹ - Nhật

Lượt xem: 1183

Ngày tạo: 19/05/2020 01:25:24 PM

Kho vải hàn quốc

Lượt xem: 1224

Ngày tạo: 19/05/2020 11:47:55 AM

 Bán - Vải voan, châu tôn, chiffon đủ màu - phú thọ hòa

Lượt xem: 1202

Ngày tạo: 19/05/2020 11:30:01 AM

CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHUYỀN MAY

Lượt xem: 5459

Ngày tạo: 18/05/2020 04:09:01 PM

Tủ kệ shop thời trang thanh lý 1.500.000 đ

Lượt xem: 1250

Ngày tạo: 18/05/2020 02:55:40 PM

SHARE - Mặt bằng nằm trong hẻm 543 nguyễn đình chiểu p2, q3.

Lượt xem: 1068

Ngày tạo: 18/05/2020 02:41:58 PM

21 bí quyết để được thăng tiến trong công việc

Lượt xem: 1421

Ngày tạo: 18/05/2020 02:38:12 PM

 Vải Hà Thư -  Phú Thọ Hoà

Lượt xem: 2961

Ngày tạo: 17/05/2020 11:51:04 PM

CẦN SANG SHOP QUẦN ÁO NỮ QUANG TRUNG Gò Vấp

Lượt xem: 1178

Ngày tạo: 17/05/2020 11:37:27 PM

Bí quyết viết CV xin việc ngành may trúng tuyển ngay

Lượt xem: 3257

Ngày tạo: 17/05/2020 09:18:08 PM

Kinh nghiệm trả lời câu hỏi trong phỏng vấn nhân viên QC

Lượt xem: 3674

Ngày tạo: 17/05/2020 09:11:11 PM

VIDEO - Hướng dẫn nhảy size áo veston nữ

Lượt xem: 2225

Ngày tạo: 17/05/2020 02:39:50 PM

 Video - Hướng dẫn nhảy size quần tây trên phần mềm gerber

Lượt xem: 1942

Ngày tạo: 17/05/2020 02:30:15 PM

Ứng viên tìm việc thiết kế thời trang tại TP HCM

Lượt xem: 1430

Ngày tạo: 17/05/2020 02:16:34 PM

MÁY MAY NGÔ THÀNH - Chuyên mua bán bảo trì máy may tại quận 7

Lượt xem: 1400

Ngày tạo: 17/05/2020 01:06:49 PM

SHOP VẢI LINEN GIÁ SỈ Q7 HCM

Lượt xem: 2752

Ngày tạo: 17/05/2020 12:56:29 PM

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUI TRÌNH MAY SẢN PHẨM QUẦN ÂU NAM

Lượt xem: 0

Ngày tạo: 17/05/2020 12:06:11 PM

sang shop thời trang mặt tiền Phan Đình Phùng,quận Phú Nhuận

Lượt xem: 1036

Ngày tạo: 17/05/2020 11:51:13 AM

Sang Shop Thời Trang Nữ Quận Bình Thạnh

Lượt xem: 829

Ngày tạo: 17/05/2020 11:45:39 AM

Kinh nghiệm quản lý công nhân may chuyền trưởng

Lượt xem: 3847

Ngày tạo: 16/05/2020 07:51:44 PM

CÁCH QUẢN LÝ XƯỞNG MAY HIỆU QUẢ

Lượt xem: 2010

Ngày tạo: 16/05/2020 04:40:49 PM

Giám Sát Sản Xuất Ngành May Mặc - Làm Việc Quận 7

Lượt xem: 1278

Ngày tạo: 16/05/2020 04:25:13 PM

Nhân viên bán hàng thời trang

Lượt xem: 742

Ngày tạo: 16/05/2020 04:17:19 PM

Thao tác thượng thừa trong ngành may

Lượt xem: 1481

Ngày tạo: 16/05/2020 02:56:58 PM

Trả mặt bằng Thanh lý toàn bộ vật dụng shop:

Lượt xem: 1278

Ngày tạo: 16/05/2020 12:50:53 PM

Chuyên cung cấp phụ kiên shop tại HÀ NỘI

Lượt xem: 707

Ngày tạo: 16/05/2020 12:43:47 PM

Công ty thiết kế thi công nội thất shop

Lượt xem: 659

Ngày tạo: 16/05/2020 12:32:15 PM

Shop mới mở cần tuyển nv bán tại shop

Lượt xem: 686

Ngày tạo: 16/05/2020 12:28:35 PM

Cửa Hàng Vải Thiên Minh

Lượt xem: 903

Ngày tạo: 16/05/2020 12:20:36 PM

công ty thu mua vải khúc, vải cây, vải ký, vải tồn kho thanh lý

Lượt xem: 1134

Ngày tạo: 16/05/2020 12:15:27 PM

CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ BÁN SỈ VẢI PHI BÓNG TPHCM

Lượt xem: 1201

Ngày tạo: 16/05/2020 12:13:17 PM

Chuyên Sỉ Vải Kaki Thành Công Chất Lượng Cao

Lượt xem: 957

Ngày tạo: 16/05/2020 12:10:05 PM

Kho công thức cắt may - rập

Lượt xem: 1882

Ngày tạo: 16/05/2020 12:06:53 PM

Top 9 Trung tâm dạy nghề thiết kế thời trang uy tín nhất Việt Nam

Lượt xem: 1150

Ngày tạo: 16/05/2020 12:02:04 PM

Nhân trắc học trong thiết kế thời trang

Lượt xem: 1068

Ngày tạo: 16/05/2020 11:56:02 AM

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Optitex

Lượt xem: 3146

Ngày tạo: 16/05/2020 11:50:48 AM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lectra

Lượt xem: 1420

Ngày tạo: 16/05/2020 11:42:39 AM

Xuất file Gerber Accumark qua Corel

Lượt xem: 1930

Ngày tạo: 15/05/2020 09:22:45 PM

SS-Automatic | là phần mềm giác sơ đồ tự động chuyên nghiệp

Lượt xem: 2028

Ngày tạo: 15/05/2020 07:14:30 PM