Diễn đàn

QUY TRÌNH MAY MẪU ĐỐI TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP


Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong may công nghiệp là năng suất và chất lượng sản phẩm và là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng hướng tới.  Do vậy, may mẫu đối là một khâu quan trọng trong quy trình sản xuất may công nghiệp. Chính vì lẽ đó việc xây dựng qui trình may mẫu đối trong mô hình sản xuất gia công sản phẩm may công nghiệp (CMT) rất cần thiết, bài viết này tác giả xin giới thiệu đến sinh viên ngành Công nghệ may giúp các em hiểu rõ mục đích, tầm quan trọng trong may mẫu đối trong sản xuất may công nghiệp.

1. Khái niệm, mục đích, tầm quan trọng của may mẫu đối
    1.1. Khái niệm
            May mẫu đối là quá trình nghiên cứu may hoàn chỉnh một sản phẩm để hiểu, nắm chắc về: kết cấu sản phẩm, tính chất nguyên phụ liệu, yêu cầu kỹ thuật, quy trình may sản phẩm, thao tác, thiết bị cữ dưỡng…sử dụng trong quá trình triển khai sản xuất trong doanh nghiệp.
1.2. Mục đích may mẫu đối
             Nhằm thống nhất bước đầu với khách hàng về quy trình gia công và các yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật trước khi sản xuất đồng loạt mã hàng.
       1.3. Tầm quan trọng của may mẫu đối
 1.3.1. Đối với khách hàng
- Khẳng định niềm tin với đơn vị liên kết gia công sản phẩm
- Thống nhất với đơn vị liên kết về các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật trong gia công sản phẩm.
 1.3.2. Đối với doanh nghiệp
- Khẳng định năng lực gia công sản xuất mã hàng với khách hàng
- Nắm bắt được các tính chất nguyên phụ liệu và các yếu tố ảnh hưởng của nguyên phụ liệu đến năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Nắm được quy trình gia công sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và các yếu tố, điều kiện ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Dự kiến được thiết bị và cữ dưỡng tối ưu để gia công sản phẩm;
- Phân công công việc sản xuất, gia công sản phẩm phù hợp với năng lực các bộ phận.

2. Điều kiện may mẫu đối
 Để triển khai may mẫu đối đảm bảo kế hoạch, năng suất và chất lượng, cần những điều kiện sau:
- Tài liệu kỹ thuật khách hàng
- Mẫu paton, sản phẩm mẫu (nếu có), bảng màu
- Nguyên phụ liệu đầy đủ, đồng bộ, đúng yêu cầu của mã hàng
- Thiết bị may đáp ứng được phương pháp gia công và yêu cầu kỹ thuật của mã hàng.

3. Quy trình may mẫu đối
3.1. Nghiên cứu sản phẩm mẫu
   Nghiên cứu đặc điểm kết cấu sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, quy trình lắp ráp sản phẩm. Nghiên cứu phương pháp gia công các chi tiết của sản phẩm. Vận dụng các kinh nghiệm chuyên môn để xác định độ ăn khớp giữa các chi tiết, nắm vững quy trình lắp ráp từ đó nghiên cứu phương pháp lắp ráp một cách tiên tiến nhất nhằm giảm thiểu vật tư, nguyên liệu và thời gian chế tạo sản phẩm;
So sánh điểm giống, khác nhau giữa sản phẩm mẫu, tài liệu kỹ thuật, mẫu paton giúp quá trình may mẫu đạt hiệu quả;

Nắm rõ được yêu cầu về thiết bị gia công và hoàn thiện sản phẩm, so sánh với điều kiện doanh nghiệp. Căn cứ vào sản phẩm mẫu để xây dựng trình tự may và dự kiến được thiết bị gia công, hoàn thiện sản phẩm tối ưu.
    3.2. Nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật
- Nghiên cứu thông số, vị trí đo các chi tiết chính, chi tiết phụ, độ dung sai cho phép của từng bộ phận
  - Nghiên cứu nguyên phụ liệu

Nắm vững tính chất cơ lý của nguyên phụ liệu: Nguyên liệu (tên, đặc điểm, chủng loại chính, lót…).  Phụ liệu (chủng loại chỉ, khóa, dựng…). Đặc điểm cấu tạo, tính chất, thành phần nguyên liệu: Màu sắc, độ xơ vải, độ dày, mỏng, trơn, đàn hồi…

Ví dụ: Vải thô cứng: thường có độ co lớn, dày, mặt vải dễ vỡ, dễ bị hỏng, khi may dễ gãy kim…Vải lụa: xơ xỏa nhiều….

Để đảm bảo chính xác nguyên phụ liệu sử dụng trong các mã hàng, khi nhận nguyên phụ liệu căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật và bảng màu (nếu có), nhận đủ số lượng, đúng màu, đúng chủng loại: Chỉ, mex, mác, khóa….

Dựa vào nội dung nghiên cứu sản phẩm mẫu, tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng, xây dựng bảng thống kê chi tiết như sau:
Bảng thống kê chi tiết, phụ liệu

TT

Tên chi tiết

Số lượng chi tiết

Ghi chú

TT

Tên chi tiết

Số lượng chi tiết

Ghi chú

A

Vải chính

…..

 

C

Vải lót

 

 

 

…..

…..

 

 

…..

…..

…..

B

Vải phối

 

 

D

Phụ liệu

 

 


Bảng thống kê chi tiết thể hiện đầy đủ: tên chi tiết thống kê theo thứ tự chi tiết lớn trước, nhỏ sau, thống kê lần lượt hết chi tiết chính, phối sang chi tiết lót, phụ liệu. Số lượng chi tiết rõ ràng.
  
3.3. Nghiên cứu, kiểm tra các điều kiện khác

  -  Nhận đầy đủ tài liệu kỹ thuật sản phẩm mẫu, bảng màu;
  - Kiểm tra các thiết bị gia công sản phẩm;
   - Nghiên cứu bổ 
sung các loại cữ, gá, chân vịt, thiết bị nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;
   - Nghiên cứu thông số mẫu paton, kiểm tra lại toàn bộ về quy cách may sản phẩm, kí hiệu, số lượng chi tiết. Kiểm tra khớp với bản thông số thành phẩm và độ co nguyên liệu, độ xơ vải, đường gấp dư công nghệ;
    - Kiểm tra vị trí in thêu, túi…so với sản phẩm mẫu.
3.4. Xây dựng trình tự may, dự kiến thiết bị gia công sản phẩm (lập bảng)
Thông qua việc nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, sản phẩm mẫu, xây dựng trình tự may cho từng bộ phận của sản phẩm hợp lý, khoa học nhất, rút ngắn thời gian, tăng năng suất đảm bảo kế hoạch thực hiện.
Dựa vào sản phẩm mẫu và tài liệu kỹ thuật chuẩn bị các thiết bị cần thiết để gia công và hoàn thiện sản phẩm tối ưu. (lập bảng)
Bảng trình tự may sản phẩm….

TT

Nội dung

Thiết bị

Ghi chú

 

 

 

 

Khi lập bảng trình tự may cần thể hiện rõ:
           - Nội dung công việc: liệt kê các bước công việc cần thiết để may hoàn chỉnh sản phẩm theo một diễn biến hợp lý nhất.
          - Thiết bị: căn cứ vào phương pháp thực hiện các bước công việc liệt kê các loại thiết bị, cữ, dưỡng cần sử dụng.

3.5. Cắt bán thành phẩm, làm dấu
Thực hiện cắt bán thành phẩm đầy đủ chi tiết, trước khi cắt lưu ý: Xác định đúng vải chính, vải lót, vải phối. Kiểm tra độ co vải, chất lượng vải (loang màu, lỗi sợi, bẩn ….).

Trước khi cắt, kiểm tra các chi tiết đảm bảo đúng canh vải, đủ số lượng, đúng chiều chi tiết, dư đường may các chi tiết đúng quy định, sau đó cắt chính xác theo đường làm dấu.
Cắt xong dùng mẫu paton làm dấu các vị trí theo mẫu trên từng chi tiết, đường làm dấu chính xác, đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

3.6. May mẫu
Khi thực hiện may mẫu căn cứ vào chất liệu vải, lựa chọn chi số kim phù hợp tránh vỡ mặt vải, để lại lỗ chân kim khi may. Sử dụng nguyên phụ liệu, thiết bị đúng theo yêu cầu của khách hàng (nếu có vướng mắc trao đổi thống nhất với khách hàng về thiết bị gia công)

May theo trình tự đã lập trước, may các chi tiết độc lập. May xong bộ phận nào kiểm tra bộ phận đó theo tiêu chuẩn kỹ thuật. May xong các bộ phận độc lập tiến hành lắp ráp, may hoàn chỉnh sản phẩm. Sử dụng hợp lý các cữ gá, máy chuyên dùng, may đúng đường thiết kế, đúng thông số và yêu cầu kỹ thuật ghi trên mẫu. Trong quá trình may mẫu vận dụng những kinh nghiệm (kiến thức về công nghệ may, tìm các thao tác may phù hợp với từng chất liệu vải, kết cấu của các chi tiết trên sản phẩm).

Thùa khuy, đính cúc (nếu có): Trước khi thùa khuy, đính cúc kiểm tra máy thùa, chỉnh chiều dài khuyết đúng thông số, phù hợp với đường kính cúc, cúc đính chắc chắn, hoàn thiện sản phẩm theo đúng yêu cầu khách hàng.

Vệ sinh sạch đầu chỉ, xơ vải, dấu phấn. Là hoàn thiện sản phẩm, tránh bóng vải, cháy sản phẩm.

3.7. Giám sát quá trình chế thử, kiểm tra và nhận xét mẫu

Đối với sản phẩm có chi tiết kết cấu phức tạp hoặc có chất liệu đặc biệt như vải chảy, vải co giãn…Trong quá trình may mẫu có sử dụng thiết bị cữ, gá lắp, phải theo dõi quá trình may mẫu để xem xét và điều chỉnh mẫu, lưu ý thao tác may để điều chỉnh cho phù hợp.

Khi có nhận xét mẫu và những yêu cầu của khách hàng phải kết hợp với kết quả kiểm tra thử sản phẩm và độ co giãn vải khi là, ép, giặt để điều chỉnh lại mẫu giấy.

3.8. Tổng hợp phát sinh và điều chỉnh mẫu (nếu có)
Sau khi may mẫu xong, tổng hợp các phát sinh, thông báo với khách hàng hoặc bộ phận giác sơ đồ xem xét và điều chỉnh mẫu cho phù hợp.
Hoàn thiện sản phẩm thực hiện kiểm tra thông số, quy cách may, yêu cầu kỹ thuật so sánh với bản tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng và sản phẩm mẫu nếu đạt yêu cầu chuyển sản phẩm cho khách hàng đánh giá chất lượng.

4. Quy trình may mẫu đối quần âu mã TEXTILE 32S16 (phụ lục)

Dựa vào quy trình may mẫu đối trên, ta thực hiện qui trình may mẫu đối quần âu mã TEXTILE 32S16 như sau:

Căn cứ vào tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu đặc điểm kết cấu sản phẩm, thông số thành phẩm. Bảng thông số thành phẩm là căn cứ kiểm tra mẫu bán thành phẩm, kiểm tra độ co nguyên liệu trước, sau khi may. Nghiên cứu bảng thống kê nguyên phụ liệu, kiểm tra nguyên phụ liệu đầy đủ và đúng với bảng màu của mã hàng, thực hiện quy trình may mẫu theo các bước sau:
Bước 1. Nghiên cứu sản phẩm
 Sản phẩm mẫu mã hàng TEXTILE 32S16 có kết cấu, quy cách, thông số, phương pháp may, nguyên phụ liệu trùng khớp với paton, tiêu chuyển kỹ thuật của khách hàng.

 


Bước 2. Nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật
   - Quần âu nữ thân trước túi chéo có khóa kiểu dọc lật
   - Cạp rời có chun hai bên sườn, đầu cạp vuông
   - Cửa quần may khóa – Kiểu đáp rời
   - Thân sau có hai túi hậu hai viền
 
Bảng 1: Thống kê chi tiết, phụ liệu.
 

TT

Tên chi tiết

Số lượng chi tiết

Ghi chú

TT

Tên chi tiết

Số lượng chi tiết

Ghi chú

A

Vải chính màu đen

 

 

D

Phụ liệu

 

 

1

Thân trước

02

Vải dán 2 lớp

13

Bên trong moi trái

1

Mex 630 đen

2

Thân sau

02

14

Mex cạp

1

 

3

Viền túi hậu

01

15

Cạp ngoài,

1

Mex Xa90225  màu xám

4

Đáp túi hậu

02

16

Cơi túi

2

 

5

Đáp túi chéo

04

17

Túi chéo

2

 

6

Cạp

02

18

Bên trong đáp moi

1

 

7

Đáp moi

01

Vải không dán

19

Chun sườn

2

 

8

Đáp khóa

01

20

Khóa

3

 

9

Dây bắt xăng

05

21

Mác chính gồm cỡ

1

 

B

Vải phối

 

 

22

Mác kẹp

1

 

10

Cơi túi sau

02

Vải phối màu cafe

23

Mác giặt

1

 

C

Vải lót

 

 

24

Giấy chống ẩm

1

 


Các bài viết khác

Vải dệt thoi là gì?

Lượt xem: 36

Ngày tạo: 21/09/2020 06:06:23 PM

Cách chọn vải may áo dài cho học sinh đẹp duyên dáng

Lượt xem: 30

Ngày tạo: 18/09/2020 07:23:50 PM

Cách chọn vải may áo dài cho học sinh đẹp duyên dáng

Lượt xem: 30

Ngày tạo: 18/09/2020 07:18:29 PM

Cao su bọc trục cho máy dệt kim tròn taị CTY TNHH Dệt Kim Tân Thành

Lượt xem: 41

Ngày tạo: 18/09/2020 06:50:05 PM

Cao su bọc trục cho máy dệt kim tròn taị CTY TNHH Dệt Kim Tân Thành

Lượt xem: 75

Ngày tạo: 24/08/2020 11:00:28 AM

Bảng Báo Giá Thiết Kế Nhà Xưởng Đẹp 2020

Lượt xem: 104

Ngày tạo: 05/08/2020 02:02:03 PM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE MARKETING ONLINE

Lượt xem: 118

Ngày tạo: 23/07/2020 12:47:15 PM

Cần nhập vải cotton 100% giá rẻ tại Hà Nội

Lượt xem: 107

Ngày tạo: 16/07/2020 05:02:07 PM

Sang nhượng shop, mặt tiền trung tâm quận 3.

Lượt xem: 346

Ngày tạo: 25/06/2020 12:15:49 PM

Phần mềm tác nghiệp sơ đồ cắt trong sản xuất

Lượt xem: 1162

Ngày tạo: 11/06/2020 06:58:12 PM

SANG SHOP KHU SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT!

Lượt xem: 399

Ngày tạo: 29/05/2020 11:15:29 AM

Sang Shop Thời Trang Lê Văn Sỹ Quận 3

Lượt xem: 426

Ngày tạo: 26/05/2020 02:48:35 PM

Sang Shop 359 Nguyễn Đình Chiểu Q. 3

Lượt xem: 428

Ngày tạo: 26/05/2020 02:35:36 PM

Cách Quản Lý Xưởng May Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu

Lượt xem: 768

Ngày tạo: 21/05/2020 03:05:49 PM

Tài liệu lập kế hoạch sản xuất ngành may

Lượt xem: 558

Ngày tạo: 19/05/2020 09:59:16 PM

Chuyên vải Mỹ - Nhật

Lượt xem: 476

Ngày tạo: 19/05/2020 01:25:24 PM

Kho vải hàn quốc

Lượt xem: 488

Ngày tạo: 19/05/2020 11:47:55 AM

 Bán - Vải voan, châu tôn, chiffon đủ màu - phú thọ hòa

Lượt xem: 441

Ngày tạo: 19/05/2020 11:30:01 AM

CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHUYỀN MAY

Lượt xem: 1001

Ngày tạo: 18/05/2020 04:09:01 PM

Tủ kệ shop thời trang thanh lý 1.500.000 đ

Lượt xem: 454

Ngày tạo: 18/05/2020 02:55:40 PM

SHARE - Mặt bằng nằm trong hẻm 543 nguyễn đình chiểu p2, q3.

Lượt xem: 438

Ngày tạo: 18/05/2020 02:41:58 PM

21 bí quyết để được thăng tiến trong công việc

Lượt xem: 498

Ngày tạo: 18/05/2020 02:38:12 PM

 Vải Hà Thư -  Phú Thọ Hoà

Lượt xem: 845

Ngày tạo: 17/05/2020 11:51:04 PM

CẦN SANG SHOP QUẦN ÁO NỮ QUANG TRUNG Gò Vấp

Lượt xem: 420

Ngày tạo: 17/05/2020 11:37:27 PM

Bí quyết viết CV xin việc ngành may trúng tuyển ngay

Lượt xem: 940

Ngày tạo: 17/05/2020 09:18:08 PM

Kinh nghiệm trả lời câu hỏi trong phỏng vấn nhân viên QC

Lượt xem: 545

Ngày tạo: 17/05/2020 09:11:11 PM

VIDEO - Hướng dẫn nhảy size áo veston nữ

Lượt xem: 592

Ngày tạo: 17/05/2020 02:39:50 PM

 Video - Hướng dẫn nhảy size quần tây trên phần mềm gerber

Lượt xem: 517

Ngày tạo: 17/05/2020 02:30:15 PM

Ứng viên tìm việc thiết kế thời trang tại TP HCM

Lượt xem: 471

Ngày tạo: 17/05/2020 02:16:34 PM

MÁY MAY NGÔ THÀNH - Chuyên mua bán bảo trì máy may tại quận 7

Lượt xem: 464

Ngày tạo: 17/05/2020 01:06:49 PM

SHOP VẢI LINEN GIÁ SỈ Q7 HCM

Lượt xem: 651

Ngày tạo: 17/05/2020 12:56:29 PM

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUI TRÌNH MAY SẢN PHẨM QUẦN ÂU NAM

Lượt xem: 0

Ngày tạo: 17/05/2020 12:06:11 PM

sang shop thời trang mặt tiền Phan Đình Phùng,quận Phú Nhuận

Lượt xem: 400

Ngày tạo: 17/05/2020 11:51:13 AM

Sang Shop Thời Trang Nữ Quận Bình Thạnh

Lượt xem: 121

Ngày tạo: 17/05/2020 11:45:39 AM

Kinh nghiệm quản lý công nhân may chuyền trưởng

Lượt xem: 1759

Ngày tạo: 16/05/2020 07:51:44 PM

CÁCH QUẢN LÝ XƯỞNG MAY HIỆU QUẢ

Lượt xem: 514

Ngày tạo: 16/05/2020 04:40:49 PM

Giám Sát Sản Xuất Ngành May Mặc - Làm Việc Quận 7

Lượt xem: 167

Ngày tạo: 16/05/2020 04:25:13 PM

Nhân viên bán hàng thời trang

Lượt xem: 182

Ngày tạo: 16/05/2020 04:17:19 PM

Thao tác thượng thừa trong ngành may

Lượt xem: 237

Ngày tạo: 16/05/2020 02:56:58 PM

Trả mặt bằng Thanh lý toàn bộ vật dụng shop:

Lượt xem: 426

Ngày tạo: 16/05/2020 12:50:53 PM

Chuyên cung cấp phụ kiên shop tại HÀ NỘI

Lượt xem: 117

Ngày tạo: 16/05/2020 12:43:47 PM

Công ty thiết kế thi công nội thất shop

Lượt xem: 132

Ngày tạo: 16/05/2020 12:32:15 PM

Shop mới mở cần tuyển nv bán tại shop

Lượt xem: 122

Ngày tạo: 16/05/2020 12:28:35 PM

Cửa Hàng Vải Thiên Minh

Lượt xem: 148

Ngày tạo: 16/05/2020 12:20:36 PM

công ty thu mua vải khúc, vải cây, vải ký, vải tồn kho thanh lý

Lượt xem: 187

Ngày tạo: 16/05/2020 12:15:27 PM

CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ BÁN SỈ VẢI PHI BÓNG TPHCM

Lượt xem: 136

Ngày tạo: 16/05/2020 12:13:17 PM

Chuyên Sỉ Vải Kaki Thành Công Chất Lượng Cao

Lượt xem: 147

Ngày tạo: 16/05/2020 12:10:05 PM

Kho công thức cắt may - rập

Lượt xem: 181

Ngày tạo: 16/05/2020 12:06:53 PM

Top 9 Trung tâm dạy nghề thiết kế thời trang uy tín nhất Việt Nam

Lượt xem: 163

Ngày tạo: 16/05/2020 12:02:04 PM

Nhân trắc học trong thiết kế thời trang

Lượt xem: 163

Ngày tạo: 16/05/2020 11:56:02 AM

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Optitex

Lượt xem: 337

Ngày tạo: 16/05/2020 11:50:48 AM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lectra

Lượt xem: 195

Ngày tạo: 16/05/2020 11:42:39 AM

Xuất file Gerber Accumark qua Corel

Lượt xem: 588

Ngày tạo: 15/05/2020 09:22:45 PM

SS-Automatic | là phần mềm giác sơ đồ tự động chuyên nghiệp

Lượt xem: 488

Ngày tạo: 15/05/2020 07:14:30 PM